رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – 24Option

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – 24Option


not_interested توجه! کارگزار 24Option در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center 24Optionکارگزار
24Option - binary options brokerلوگو
web https://www.24option.comسایت رسمی
Rodeler Limitedنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
room39 Kolonakiou st., Ayios Anthanasios, CY-4103 Limassol, Cyprusآدرس دفتر اصلی
2010سال تاسیس
CySEC
MiFID
CRFIN
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TechFinancials, MetaTrader4نوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle FX/CFD
انواع گزینه
104تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +74995005541
 • phone  +15146120136
 • phone  +81345209224
 • phone  00798148007892
 • phone  00801147141
 • phone  +4007209519
 • phone  1800816762
 • phone  0008001004153
 • phone  +97316198687
 • phone  +35725262789
 • phone  +40316300193
 • phone  +390240326067
 • phone  +0800848866
 • phone  +49022182829052
 • phone  +31858 882512
 • phone  +33170726540
 • phone  +34911235169
 • phone  +351308804153
 • phone  +4780013510
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $200حداقل سپرده
casino $24حداقل نرخ
casinocasinocasino $100000حداکثر نرخ
67%حداقل سود از معامله
89%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
check_box وجود داردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
CHF
TRY
ZAR
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $10حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
check_box وجود داردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار 24Option در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
24Option کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی 24Option که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم 24Option برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *