رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – AlfaTrade

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – AlfaTrade


not_interested توجه! کارگزار AlfaTrade در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center AlfaTradeکارگزار
AlfaTrade - binary options brokerلوگو
web https://www.alfatrade.comسایت رسمی
Nemesis Capital BG Limitedنام شرکت
  بلغارستانمحل ثبت
roomOborishte District 21B Moshovska Str. Sofia, Bulgariaآدرس دفتر اصلی
2013سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
WebTrader, MetaTrader4, In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
انواع گزینه
63تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +442038185395
  • phone  +74997052114
  • phone  +442035140710
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
70%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
check_box وجود داردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
JPY
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
$25هزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار AlfaTrade در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
AlfaTrade کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی AlfaTrade که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم AlfaTrade برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *