رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – AnyOption

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – AnyOption


not_interested توجه! کارگزار AnyOption در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center AnyOptionکارگزار
AnyOption - binary options brokerلوگو
web http://anyoption.comسایت رسمی
Ouroboros Derivatives Trading Ltdنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomAOPS Ltd., Estias 11B Ilioupoli Dali, Nicosia, Cyprusآدرس دفتر اصلی
2008سال تاسیس
CySEC
FCA
Consob
MiFID
BaFin
AMF
CNMV
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradoLogicنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle مرز : مرز
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
106تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +442080997262
 • phone  +78001006472
 • phone  08004449743
 • phone  97316199107
 • phone  442035141216
 • phone  49305683700568
 • phone  44800906106
 • phone  34911237253
 • phone  390294751384
 • phone  864001203105
 • phone  35722030398
 • phone  525512077446
 • phone  18668444540
 • phone  33170726528
 • phone  4400801147060
 • phone  902129880247
 • phone  0800982374
 • phone  00308131770
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $200حداقل سپرده
casino $25حداقل نرخ
casinocasinocasino $3000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
80%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
JPY
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $200حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
check_box وجود داردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار AnyOption در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
AnyOption کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی AnyOption که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم AnyOption برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *