رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – BancDeBinary

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – BancDeBinary


not_interested توجه! کارگزار BancDeBinary در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center BancDeBinaryکارگزار
BancDeBinary - binary options brokerلوگو
web https://bancdebinary.comسایت رسمی
Ash Ltd.نام شرکت
  سنت وینسنت و گرنادینهامحل ثبت
roomStoney ground, Kingstown St. Vincent & Grenadines, St Vincentآدرس دفتر اصلی
2009سال تاسیس
CySEC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOptionنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle زوج : زوج
  • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
115تعداد در زیر گرفته
indeterminate_check_box وجود نداردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +442070992097
  • phone  +442070992116
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $8000حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $50حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار BancDeBinary در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
BancDeBinary کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی BancDeBinary که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم BancDeBinary برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *