رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Binex

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Binex


not_interested توجه! کارگزار Binex در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Binexکارگزار
Binex - binary options brokerلوگو
web https://binex.ruسایت رسمی
Finex Ltd.نام شرکت
  بلغارستانمحل ثبت
roomOffice Adress Moscow, Dubininskaya St., 17, building 3, office 214آدرس دفتر اصلی
2012سال تاسیس
CROFR
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradoLogicنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle مرز : مرز
  • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
انواع گزینه
202تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  88003336918
  • phone  +74952041809
  • phone  +74993468304
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $150حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
89%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
check_box وجود داردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $50حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Binex در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Binex کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Binex که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Binex برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *