رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – EmpireOption

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – EmpireOption


not_interested توجه! کارگزار EmpireOption در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center EmpireOptionکارگزار
EmpireOption - binary options brokerلوگو
web https://www.empireoption.comسایت رسمی
Brighton Digital Services Ltd.نام شرکت
  بریتانیای کبیرمحل ثبت
roomActiserver Advertising S.L., Barcelona, Spainآدرس دفتر اصلی
2012سال تاسیس
indeterminate_check_box وجود نداردمجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOptionنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle FX/CFD
انواع گزینه
56تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +12128459749
 • phone  +34932202011
 • phone  +541150789783
 • phone  +527224779925
 • phone  +56452943753
 • phone  +5742040553
 • phone  +5117061987
 • phone  +582127201913
 • phone  +551149509294
 • phone  +33970730120
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $200حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $6000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
90%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
check_box وجود داردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار EmpireOption در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
EmpireOption کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی EmpireOption که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم EmpireOption برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *