رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – ETX Capital

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – ETX Capital

اطلاعات شرکت
business_center ETX Capitalکارگزار
ETX Capital - binary options brokerلوگو
web http://www.etxcapital.comسایت رسمی
Monecor (London) Ltdنام شرکت
  بریتانیای کبیرمحل ثبت
roomOne Broadgate, EC2M 2Q​S, London, United Kingdomآدرس دفتر اصلی
2002سال تاسیس
FCA
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
MetaTrader4, MarketsPulseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, Androidسازگاری با سیستم عامل
 android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
انواع گزینه
65تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +4402073921494
 • phone  0800​999422
 • phone  +4402073921400
 • phone  1800817073
 • phone  0805111253
 • phone  08005892619
 • phone  0800006297
 • phone  0800001347
 • phone  0800040422
 • phone  +480223072301
 • phone  800145624
 • phone  +4723962119
 • phone  +34900838621
 • phone  +34911234069
 • phone  +4589881728
 • phone  4008338000
 • phone  8008481073
 • phone  +302112217567
 • phone  +4200228880998
 • phone  +3619996720
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $100حداقل سپرده
casino $10حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
81%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
indeterminate_check_box وجود نداردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $0حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
ETX Capital افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
ETX Capital کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی ETX Capital که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم ETX Capital برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *