رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Grand Capital

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Grand Capital

اطلاعات شرکت
business_center Grand Capitalکارگزار
Grand Capital - binary options brokerلوگو
web https://grandcapital.ru, https://grandcapital.net, https://grandcapital.cnسایت رسمی
Grand Capital Ltdنام شرکت
  سیشلمحل ثبت
roomMoscow, Teterinsky lane, 4/1, office 213آدرس دفتر اصلی
2006سال تاسیس
CRFIN
FinaCom PLC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
MetaTrader4, BinaryStationنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
 • swap_vertical_circle مانع : مانع
انواع گزینه
27تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +78123896679​
 • phone  +74951340506​
 • phone  +37256788184​
 • phone  +74997045587
 • phone  +48221228866​
 • phone  +493091458469​
 • phone  994552752257
 • phone  994505722057
 • phone  +77212996535
 • phone  +77075322622
 • phone  +77075422622​
 • phone  +77182345430
 • phone  +77074607767
 • phone  +77075607767
 • phone  +77074110711
 • phone  +77273110711​
 • phone  +998712213165
 • phone  +923035624263​
 • phone  +919058367479
 • phone  +918923989657​
 • phone  +918955858567​
 • phone  +917666027722​
 • phone  +8801715601661
 • phone  +8801917148248​
 • phone  +917661979797​
 • phone  +917708389221
 • phone  +60179861002​
 • phone  +6285384538000​
 • phone  +6285848329315
 • phone  +233271443317​
 • phone  +27615434073​
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $10حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
50%حداقل سود از معامله
86%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
دریافت پاداش بدون سپردهsendپاداش بدون سپرده
دریافت پاداش اولیهsendپاداش اولیه
باز کردن یک حساب کاربریsendاز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
مشارکت در مسابقهsendمسابقه
باز کردن یک حساب کاربریsendحساب مدیریت شده PAMM
USD
RUB
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $0حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
Grand Capital افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Grand Capital کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Grand Capital که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Grand Capital برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *