رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – iForex

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – iForex


not_interested توجه! کارگزار iForex در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center iForexکارگزار
iForex - binary options brokerلوگو
web https://www.iforex.comسایت رسمی
Formula Investment House Ltd., iCFD Limitedنام شرکت
  جزایر ویرجینمحل ثبت
room15 Nikis St. Syntagma Square, 10557 Athens, Greeceآدرس دفتر اصلی
1996سال تاسیس
CySEC
BVIFSC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
انواع گزینه
154تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +302103742599
 • phone  +302103742575
 • phone  +35725204681
 • phone  18666559620
 • phone  0085230184846
 • phone  420212812100
 • phone  08000000628
 • phone  0800913880
 • phone  3618808400
 • phone  0008001004263
 • phone  0018030152045860
 • phone  800789217
 • phone  1800816121
 • phone  525547469733
 • phone  23953449
 • phone  0376300008
 • phone  88003337479
 • phone  0800982504
 • phone  0800838154
 • phone  800035702836
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $100حداقل سپرده
casino $10حداقل نرخ
casinocasinocasino $10000حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
86%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $10حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار iForex در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
iForex کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی iForex که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم iForex برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *