رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – MFX Broker

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – MFX Broker


not_interested توجه! کارگزار MFX Broker در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center MFX Brokerکارگزار
MFX Broker - binary options brokerلوگو
web https://mfxbroker.comسایت رسمی
Master Services Incنام شرکت
  بلیزمحل ثبت
room45, Ana Politkovskaya str. Apt. 31, Vake-Saburtalo district, Georgia, Tbilisiآدرس دفتر اصلی
2006سال تاسیس
IFSC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOption, WebTrader, MetaTrader4نوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle زوج : زوج
  • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
153تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  88007751354
  • phone  +78124297207
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $5حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $1500حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
check_box وجود داردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
check_box وجود داردمسابقه
check_box وجود داردحساب مدیریت شده PAMM
USD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $0حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 5 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار MFX Broker در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
MFX Broker کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی MFX Broker که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم MFX Broker برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *