رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Opteck

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Opteck


not_interested توجه! کارگزار Opteck در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Opteckکارگزار
Opteck - binary options brokerلوگو
web https://opteck.comسایت رسمی
Centralspot Trading Ltd.نام شرکت
  سیشلمحل ثبت
roomBarrack Road, Third Floor , Belize City, Belizeآدرس دفتر اصلی
2011سال تاسیس
CySEC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
MarketsPulseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle مرز : مرز
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
انواع گزینه
118تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +97316196753
 • phone  +4589887633
 • phone  +390694805187
 • phone  +60392121976
 • phone  +6498010692
 • phone  +5078347211
 • phone  +48223076955
 • phone  +358942451833
 • phone  +56229382098
 • phone  +4964213000410
 • phone  +34911232948
 • phone  +5715088494
 • phone  +525585259427
 • phone  +4723963347
 • phone  +5117085623
 • phone  +74996092371
 • phone  +33184886975
 • phone  +46840839923
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $25حداقل نرخ
casinocasinocasino $10000حداکثر نرخ
65%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $50حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 4 تامدت انتقال
check_box وجود داردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Opteck در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Opteck کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Opteck که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Opteck برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *