رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – PrestigeOption

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – PrestigeOption


not_interested توجه! کارگزار PrestigeOption در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center PrestigeOptionکارگزار
PrestigeOption - binary options brokerلوگو
web https://www.prestigeoption.comسایت رسمی
Leadtrade Ltdنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomTreppides Tower, 9 Kafkasou Street, Aglantzia,5th Floor, Nicosia, Cyprusآدرس دفتر اصلی
2015سال تاسیس
CySEC
MiFID
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradeSmarterنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
  • swap_vertical_circle StrategiX
انواع گزینه
83تعداد در زیر گرفته
indeterminate_check_box وجود نداردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +35725281884
  • phone  +493031199579
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $10حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
88%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
EUR
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $0حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 2 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار PrestigeOption در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
PrestigeOption کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی PrestigeOption که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم PrestigeOption برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *