رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – TopOption

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – TopOption


not_interested توجه! کارگزار TopOption در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center TopOptionکارگزار
TopOption - binary options brokerلوگو
web https://topoption.comسایت رسمی
Safecap Investments Ltdنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomTreppides Tower, 5th Floor, 9 Kafkasou Street, 2112 Nicosia, Cyprusآدرس دفتر اصلی
2007سال تاسیس
CySEC
FCA
MiFID
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TradeSmarterنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
 • swap_vertical_circle StrategiX
انواع گزینه
47تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  43720775242
 • phone  33170069931
 • phone  390645226949
 • phone  31202625751
 • phone  34910602375
 • phone  442038073061
 • phone  97316675440
 • phone  869501358906927
 • phone  420234261728
 • phone  35722008313
 • phone  358942704050
 • phone  525541708982
 • phone  4721956360
 • phone  5116409487
 • phone  48222043510
 • phone  74996092565
 • phone  41445510220
 • phone  27101003683
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $100حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $2500حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
check_box وجود دارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
PLN
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $0حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار TopOption در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
TopOption کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی TopOption که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم TopOption برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *