رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – 24Winner

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – 24Winner


not_interested توجه! کارگزار 24Winner در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center 24Winnerکارگزار
24Winner - binary options brokerلوگو
web https://www.24winner.comسایت رسمی
Safecap Investments Ltdنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomTreppides Tower, 6th Floor Kafkasou 9, Aglantzia P.O.Box 26522 CY2112, Nicosia, Cyprusآدرس دفتر اصلی
2008سال تاسیس
CySEC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
KeyStoneنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle لمس کردن : لمس کردن
  • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
  • swap_vertical_circle زوج : زوج
انواع گزینه
180تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +35722222052
  • phone  +611800028240
  • phone  +448001700417
  • phone  +41435080597
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $200حداقل سپرده
casino $10حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
indeterminate_check_box وجود نداردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
PLN
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $25حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار 24Winner در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
24Winner کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی 24Winner که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم 24Winner برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *