رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Dukascopy Bank SA

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Dukascopy Bank SA

اطلاعات شرکت
business_center Dukascopy Bank SAکارگزار
Dukascopy Bank SA - binary options brokerلوگو
web https://www.dukascopy.com/swissسایت رسمی
Dukascopy Europe IBS ASنام شرکت
  سوئیسمحل ثبت
roomRoute de Pré-Bois 20 ICC, Entrance H, 1215, Geneva 15, Switzerlandآدرس دفتر اصلی
2004سال تاسیس
FINMA
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
WebTrader, In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle زوج : زوج
  • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
200تعداد در زیر گرفته
indeterminate_check_box وجود نداردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +41227994888
  • phone  +41227994844
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $5000حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $5000حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
90%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
باز کردن یک حساب کاربریsendاز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
مشارکت در مسابقهsendمسابقه
باز کردن یک حساب کاربریsendحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
CHF
JPY
TRY
CAD
AUD
NZD
SEK
NOK
DKK
SGD
ZAR
PLN
HKD
MXN
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $100حداقل میزان برای انتقال
$10هزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
Dukascopy Bank SA افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
Dukascopy Bank SA کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Dukascopy Bank SA که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Dukascopy Bank SA برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *