رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Grand Option

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – Grand Option


not_interested توجه! کارگزار Grand Option در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center Grand Optionکارگزار
Grand Option - binary options brokerلوگو
web https://www.grandoption.comسایت رسمی
Rodeler Limitedنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomFrema Plaza, 1st floor, 39 Kolonakiou street, Ayios Athanasios, Limassol CY-4103آدرس دفتر اصلی
2012سال تاسیس
CySEC
MiFID
CRFIN
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
TechFinancialsنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
  • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
  • swap_vertical_circle توربو : توربو
انواع گزینه
77تعداد در زیر گرفته
indeterminate_check_box وجود نداردچت با سرویس پشتیبانی
  • phone  +35725262770
  • phone  +74995005602
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $100حداقل سپرده
casino $25حداقل نرخ
casinocasinocasino $20000حداکثر نرخ
67%حداقل سود از معامله
87%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
check_box وجود داردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
check_box وجود داردآموزش
check_box وجود داردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
GBP
JPY
TRY
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $10حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار Grand Option در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
Grand Option کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی Grand Option که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم Grand Option برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *