رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – InstaForex

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – InstaForex

اطلاعات شرکت
business_center InstaForexکارگزار
InstaForex - binary options brokerلوگو
web https://www.instaforex.comسایت رسمی
InstaForex Groupنام شرکت
  جزایر ویرجینمحل ثبت
roomof. 1019-1022, Novy Arbat str. 21, Moscow, 119019آدرس دفتر اصلی
2007سال تاسیس
KROUFR
AFD
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
MetaTrader4, MetaTrader5, In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
انواع گزینه
73تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  88002000791
 • phone  81080070012662
 • phone  080080004
 • phone  08000518899
 • phone  822140799
 • phone  0018030179108
 • phone  88000805553
 • phone  1800882528
 • phone  18668000719
 • phone  81080070012662
 • phone  0800500329
 • phone  0800898548
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $1حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
70%حداقل سود از معامله
85%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
indeterminate_check_box وجود نداردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
دریافت پاداش اولیهsendپاداش اولیه
باز کردن یک حساب کاربریsendاز سیگنال
دریافت روباتsendروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
مشارکت در مسابقهsendمسابقه
باز کردن یک حساب کاربریsendحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $0حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 6 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
InstaForex افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
InstaForex کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی InstaForex که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم InstaForex برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *