رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – IQ Option

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – IQ Option

اطلاعات شرکت
business_center IQ Optionکارگزار
IQ Option - binary options brokerلوگو
web https://iqoption.comسایت رسمی
Iqoption Europe Ltd & IQ Option Ltdنام شرکت
  قبرسمحل ثبت
roomYiannis Nicolaides Business Center, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus (Iqoption Europe Ltd); Hinds Building, Kingstown, St. Vincent and Grenadines (IQ Option Ltd )آدرس دفتر اصلی
2013سال تاسیس
CySEC
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
In-Houseنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Androidسازگاری با سیستم عامل
app store android marketبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
انواع گزینه
500تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  88003334755
 • phone  +78003334755
 • phone  +556135500929
 • phone  +351308807766
 • phone  +33184887636
 • phone  +4930255558698
 • phone  +6531080941
 • phone  +34911982355
 • phone  +390694800470
 • phone  +442033187173
 • phone  +61261761808
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $10حداقل سپرده
casino $1حداقل نرخ
casinocasinocasino $20000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
92%حداکثر سود از معامله
indeterminate_check_box وجود نداردگزینه سودآور
check_box وجود داردبیمه
check_box وجود داردبسته شدن فوری گزینه
افتتاح حساب تجریبیsendحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
شروع به آموزشsendآموزش
مشارکت در مسابقهsendمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
EUR
RUB
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $10حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 3 تامدت انتقال
check_box وجود داردحساب اسلامی
IQ Option افتتاح حساب درsendثبت حساب تجاری
check_box وجود داردبرنامه وابسته
IQ Option کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی IQ Option که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم IQ Option برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *