رتبه بندی از بهترین کارگزاران گزینه های دودویی در سال 2021 / نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – TurboBinar

نظرات بازرگانان. کلاه برداری یا خیر؟ – TurboBinar


not_interested توجه! کارگزار TurboBinar در لیست سیاه است!

اطلاعات شرکت
business_center TurboBinarکارگزار
TurboBinar - binary options brokerلوگو
web https://turbobinar.comسایت رسمی
TF Trading Ltd.نام شرکت
  جزایر مارشالمحل ثبت
roomTrust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islandsآدرس دفتر اصلی
2015سال تاسیس
CROFR
مجوزات
اطلاعات درباره پلت فرم تجاری
SpotOptionنوع پلت فرم تجاری
زبان های پلت فرم تجاری
Windows, Mac, Webسازگاری با سیستم عامل
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه موبایل
 • swap_vertical_circle بالاتر/پایین تر : بالاتر/پایین تر
 • swap_vertical_circle توربو : توربو
 • swap_vertical_circle پله : پله
 • swap_vertical_circle یک لمس : یک لمس
 • swap_vertical_circle زوج : زوج
 • swap_vertical_circle FX/CFD
 • swap_vertical_circle بلند مدت : بلند مدت
انواع گزینه
88تعداد در زیر گرفته
check_box وجود داردچت با سرویس پشتیبانی
 • phone  +442037342018
 • phone  +6498893233
 • phone  +74993466769
 • phone  +380443924958
 • phone  +77273505346
 • phone  +61390216929
 • phone  +551123911797
 • phone  +541152357015
 • phone  +4721966125
 • phone  +46812410145
تلفن سرویس پشتیبانی
ایمیل سرویس پشتیبانی
اطلاعات حساب تجاری
monetization_on $250حداقل سپرده
casino $5حداقل نرخ
casinocasinocasino $1000حداکثر نرخ
60%حداقل سود از معامله
93%حداکثر سود از معامله
check_box وجود داردگزینه سودآور
indeterminate_check_box وجود نداردبیمه
indeterminate_check_box وجود نداردبسته شدن فوری گزینه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب تجریبی
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش بدون سپرده
indeterminate_check_box وجود نداردپاداش اولیه
indeterminate_check_box وجود ندارداز سیگنال
indeterminate_check_box وجود نداردروبات (تجارت خودکار)
indeterminate_check_box وجود نداردآموزش
indeterminate_check_box وجود نداردمسابقه
indeterminate_check_box وجود نداردحساب مدیریت شده PAMM
USD
ارزهای حساب تجاری
روش انتقال پول
input $30حداقل میزان برای انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردهزینه برای انتقال پول
schedule روز کاری 7 تامدت انتقال
indeterminate_check_box وجود نداردحساب اسلامی
not_interested توجه! کارگزار TurboBinar در لیست سیاه است!ثبت حساب تجاری
indeterminate_check_box وجود نداردبرنامه وابسته
TurboBinar کارگزار گزینه های دودویی

در این جدول تمام مشخصات اصلی کارگزار گزینه های دودویی TurboBinar که مورد نیاز بازرگان برای انتخاب آگاهانه کارگزار بوده، ارائه گردیده است. مشخصات شامل اطلاعات درباره شرکتی که نماینده منافع مرکز خرید و فروش بوده، و وجود مجوز و گواهی و سال تاسیس می باشد. در اطلاعات درباره پلت فرم تجاری اشاره شده است که کدام پلت فرم TurboBinar برای تجارت گزینه های دودویی ارائه داده و به چه زبان هایی پشتیبانی انجام می گردد. در اطلاعات درباره حساب تجاری شرایط تجاری اصلی کارگزار و همچنین روش های ورود سپرده و انتقال پول اشاره گردیده است.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *