Những ví tốt nhất dành cho tiền điện tử 2021 / Tổng quan và phản hồi về ví tiền điện tử Lisk Freewallet

Tổng quan và phản hồi về ví tiền điện tử Lisk Freewallet

Thông tin chung
business_center Lisk Freewallet
Logo Lisk Freewallet - кошелек для криптовалют
Trang web chính thức web https://freewallet.org/currency/lsk?pid=cc
Tiền ảo được hỗ trợ
LSK
Giá indeterminate_check_box Miền phí
Hoa hồng bổ sung cho giao dịch 1-5%
Đa dạng ví Ví di động
Loại nền tảng Android, iOS
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Thông tin về lập trình viên
Tên công ty Freewallet
Nơi đăng ký   Panama
Năm thành lập 2016
Thông số kỹ thuật
Đồng bộ hóa với blockchain indeterminate_check_box Không
Loại mã Mã nguồn đóng
Multisig indeterminate_check_box Không
Dịch vụ bổ sung Trao đổi tiền điện tử
Bảo mật ví
Loại xác thực Tập trung
Xác thực hai yếu tố indeterminate_check_box Không
Sao lưu check_box Có
HD Wallet indeterminate_check_box Không
Seed-key check_box Có
Thông tin về hỗ trợ
Chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ indeterminate_check_box Không
Số điện thoại hỗ trợ indeterminate_check_box Không
Email hỗ trợ
Thông tin tóm tắt
Cấp độ ẩn danh Trung bình
Cấp độ bảo mật Thấp
Dễ sử dụng Đơn giản
Nơi mua / đăng tải / đăng ký Chuyển đến trang web Lisk Freewalletsend
Chương trình liên kết indeterminate_check_box Không
Tài khoản mạng xã hội
Facebook https://www.facebook.com/freewallet.org/
Twitter https://twitter.com/freewalletorg
Telegram indeterminate_check_box Không
Google+ indeterminate_check_box Không
LinkedIn indeterminate_check_box Không
Github indeterminate_check_box Không
Vkontakte indeterminate_check_box Không
Ví tiền điện tử Lisk Freewallet

Bảng này cho thấy các đặc điểm chính của ví tiền điện tử Lisk Freewallet, cần thiết cho nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư cho một sự lựa chọn có trọng số của cách lưu trữ tài sản tiền điện tử. Các đặc điểm bao gồm thông tin về chi phí cho ví, thông tin về công ty lập trình, đặc điểm kỹ thuật, các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn, về ngôn ngữ được hỗ trợ và v.v.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.